Мэдээ, мэдээлэл 12685 мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-11-06

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-11-06 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 11:00 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 2 Т.АЮУРСАЙХАН 10:5740 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ Томилолт /орон нутаг/3 О.БААСАНХҮҮ 10:5941 Б.ПҮРЭВДОРЖ 11:304 Ё.БААТАРБИЛЭГ 10:5042 Ш.РАДНААСЭД 11:025 Х.БАДЕЛХАН ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-11-07

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-11-07 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 09:31 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 09:282 Т.АЮУРСАЙХАНЭмнэлгийн чөлөөтэй40 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 09:083 О.БААСАНХҮҮ 09:0841 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:004 Ё.БААТАРБИЛЭГ 08:5342 Ш.РАДНААСЭД 09:015 Х.БАДЕЛХАН

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-11-15

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-11-15 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:02 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:162 Т.АЮУРСАЙХАН 09:5740 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 3 О.БААСАНХҮҮ 09:5641 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:484 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5442 Ш.РАДНААСЭД 10:015 Х.БАДЕЛХАН 09:5843 Я ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-11-16

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-11-16 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:01 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 2 Т.АЮУРСАЙХАН 10:0040 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 16:573 О.БААСАНХҮҮ 10:0741 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:534 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5442 Ш.РАДНААСЭД 09:505 Х.БАДЕЛХАН 09:5843 Я ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-11-17

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-11-17 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:08 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:222 Т.АЮУРСАЙХАН 09:5840 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 15:113 О.БААСАНХҮҮ 10:0641 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:584 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5442 Ш.РАДНААСЭД 10:245 Х.БАДЕЛХАН 09:5643 Я ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр /Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-11-19

№ Гишүүдийн нэр Хаашаа явсан Явах,ирэх хугацаа Гадаадад: /Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар томилолт олгогдсон 1 Ц.Цогзолмаа ОХУ 11.19-11.21 2 Л.Энхболд Тайланд 11.19-11.21

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-11-22

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-11-22 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:00 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 2 Т.АЮУРСАЙХАН 40 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 3 О.БААСАНХҮҮ 10:1041 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:474 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5442 Ш.РАДНААСЭД 10:145 Х.БАДЕЛХАН 43 Я.САНЖМЯТАВ 10:266 С ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-11-23

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-11-23 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:12 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 15:332 Т.АЮУРСАЙХАН 40 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 3 О.БААСАНХҮҮ 10:1441 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:534 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5542 Ш.РАДНААСЭД 10:015 Х.БАДЕЛХАН 43 Я.САНЖМЯТАВ 16:206

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр /Мягмар гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-11-27

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-11-30

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-11-30 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:32 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:162 Т.АЮУРСАЙХАН 10:0140 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:113 О.БААСАНХҮҮ 10:3541 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:004 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5442 Ш.РАДНААСЭД 10:435 Х.БАДЕЛХАН 10:0043 Я ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр /Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-12-03

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-12-06

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-12-06 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:03 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 11:062 Т.АЮУРСАЙХАН 40 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 3 О.БААСАНХҮҮ 10:1141 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:584 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5642 Ш.РАДНААСЭД Орон нутаг 5 Х.БАДЕЛХАН 43 Я.САНЖМЯТАВ ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-12-10

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-12-17

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр /Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-12-24

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-12-31

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2019-01-07

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2019-01-14