“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 328 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 30 дугаарын тойм

2012-08-14

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолууд нийтлэгдлээ. Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийн дүрмийг батлах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ..

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 29 дугаарын тойм

2012-08-10

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганаар баталсан Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай болон Монгол Улсын Их Хурлын даргыг сонгох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ. Мөн анхдугаар чуулганыг товлон зарлах тухай болон Зарим хүмүүсийг ..

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн 2012 оны 29 дугаарын тойм

2012-08-07

Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганаар баталсан Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай болон Монгол Улсын Их Хурлын даргыг сонгох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг, мөн анхдугаар чуулганыг товлон зарлах тухай болон зарим

Төрийн мэдээлэл №10-11/14-42

1995-10-01