“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 370 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 12 дахь дугаарын тойм

2016-03-25

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоолыг бүрэн эхээр нь нийтэллээ. Энэ хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэгт “Шүүх барьцааны ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 11 дэх дугаарын тойм

2016-03-18

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор “Хотжилт ба эрүүл мэнд” хөтөлбөрийг баталжээ. Иргэд, хамт олон, аж ахуйн нэгж, төрийн болон ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 10 дахь дугаарын тойм

2016-03-11

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нийтэллээ. Түүгээр тэрээр Засгийн газарт чиглэл өгсөн байна. Зарлигаар, Зэвсэгт хүчний тухай хуулийн зарим заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагчийн баталсан “Зэвсэгт хүчний тайван цагийн болон ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 09 дэх дугаарын тойм

2016-03-04

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарын эхэнд Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийг нийтэллээ. Энэ хуулийн зорилт нь хүн, хуулийн этгээдээс захиргааны байгууллагын хууль бус үйл ажиллагааны улмаас зөрчигдсөн, эсхүл зөрчигдөж болзошгүй эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 08 дахь дугаарын тойм

2016-03-01

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль түүнд холбогдох бусад хуулиудыг нийтэллээ. Хууль, захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцох, түүнийг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд шийтгэл оногдуулах, шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэхэд энэ ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 07 дахь дугаарын тойм

2016-02-19

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг нийтэллээ. Энэ хуулийн дагуу, · Гэмт хэрэг, ял, албадлагын арга хэмжээг энэ хуулиар тодорхойлно. · Эрүүгийн хуулийг төсөөтэй хэрэглэхгүй. · Үйлдэл, эс үйлдэхүйг шинээр гэмт хэрэгт тооцсон, ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 06 дахь дугаарын тойм

2016-02-08

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ.Энэ хуулийн холбогдох хэсгийг, Төрийн жинхэнэ албан хаагч Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвших бол тухайн ээлжит сонгуулийн жилийн нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс өмнө, аймаг, нийслэлийн иргэдийн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 05 дахь дугаарын тойм

2016-01-25

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийг нийтэллээ. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлж, бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны зорилго, чиг үүрэг, төрийн болон нутгийн удирдлагын ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 04 дэх дугаарын тойм

2016-01-22

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт Сонгуулийн тухай хууль болон түүнийг дагалдаж гарсан бусад хуулийг нийтэллээ. Энэ хуулиар Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, түүнчлэн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль, үндсэн зарчим, журмыг тодорхойлж, эдгээр ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 03 дахь дугаарын тойм

2016-01-18

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Тогтоолоор, ·Агаарын бохирдлыг бууруулах, гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан халаагуур хэрэглэх үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 02 дахь дугаарын тойм

2016-01-11

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Зарим шүүгчийг анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай, Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ. Эмхэтгэлд нийтлэгдсэн Журамд нэмэлт, ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2016 оны 01 дэх дугаарын тойм

2016-01-04

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Хамтын тэтгэврийн тухай хуулийн зорилт нь нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны болон цэргийн алба хаасны бүрэн тэтгэвэр авагч нас барсан тохиолдолд түүний эхнэр эсхүл нөхөрт авч байсан тэтгэврийг нь үргэлжлүүлэн олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиж ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 48 дахь дугаарын тойм

2015-12-25

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт... Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар, ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 47 дахь дугаарын тойм

2015-12-18

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн өнөөдөр /2015-12-18/-ийн дугаарт.. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг холбогдох бусад хуулийн хамт нийтэллээ. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үе шат, ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 46 дахь дугаарын тойм

2015-12-11

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Дунд хугацааны стратеги батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Энэ тогтоолоор, Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлахыг Аж үйлдвэрийн сайдад даалгаж, ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 45 дахь дугаарын тойм

2015-12-04

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг баталсан байна. Тухайлбал, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл №44/905/

2015-11-27

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолыг нийтэллээ Үүнээс гадна Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 43 дахь дугаарын тойм

2015-11-20

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарын эхэнд нийтлэгдсэн хуулиар, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг баталжээ. Тухайлбал, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ, хэрэглээний үнийн индексийн ..