“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 339 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 28 дахь дугаарын тойм

2015-07-24

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Захиргааны ерөнхий хууль нийтэллээ. Нийтийн эрх зүйн хүрээнд гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэн захиргааны байгууллагаас захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах, захиргааны гэрээ байгуулах замаар иргэн, хуулийн этгээдтэй харилцах үйл ажиллагааны эрх зүйн суурь ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 27 дахь дугаарын тойм

2015-07-21

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн зорилт нь нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, аж ахуйн нэгж, байгууллага нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 26 дахь дугаарын тойм

2015-07-10

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагалдаж гарсан хуулиудын хамт нийтэллээ. Энэ хуульд,” Эрчим хүчийг үр ашигтай хэрэглэх, хэмнэхтэй холбогдсон харилцааг тусгай хуулиар зохицуулна”, “бие даасан эрчим хүч үйлдвэрлэгчид ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 25 дахь дугаарын тойм

2015-07-03

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийг дагалдаж гарсан хуулиудын хамт нийтэллээ. Энэ хуулийн зорилго нь хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг санаачлах, боловсруулах ажиллагааны үндэслэл, чанарыг сайжруулах, түүнд олон нийтийн оролцоог хангах, хууль тогтоомжийн төсөлд тавих ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 24 дэх дугаарын тойм

2015-06-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.10 дахь хэсгийг “ Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөгч нь олборлож худалдсан, худалдахаар ачуулсан болон ашигласан бүх төрлийн бүтээгдэхүүнд ногдох тухайн улирлын ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 23 дахь дугаарын тойм

2015-06-19

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Монгол Улсын Засгийн газар болон Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл /II/-ийн зээлийн гэрээг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хуулийг нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Монгол ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 22 дахь дугаарын тойм

2015-06-12

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд, Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь хөрөнгө оруулалтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, хяналт тавих, хөрөнгө оруулалтын бодлого, хөрөнгө оруулалтад ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 21 дэх дугаарын тойм

2015-06-05

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуульд, “Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход сонголт хийх эрх” гэсэн зүйлийг нэмжээ. Мөн дугаарт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 20 дахь дугаарын тойм

2015-05-29

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 05 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ. Энэ тогтоолоор,тухайлбал, Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн “ энэ хуулийн 23.6.1-д заасан үнэлгээ нь хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба энэ хуулийн 23.6.2-т заасан

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 19 дэх дугаарын тойм

2015-05-22

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол, Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүнийг чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ.

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 18 дахь дугаарын тойм

2015-05-13

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай, Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенцид нэгдэн орох тухай Монгол Улсын хуулийг тус тус нийтэллээ. Түүнчлэн Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 17 дахь дугаарын тойм

2015-05-04

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Олон улсын валютын сангийн ерөнхий хэлэлцээр”-т оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн “Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай” нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хуулийг тус тус нийтэллээ. ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 16 дахь дугаарын тойм

2015-04-24

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Ард нийтийн санал асуулгын тухай ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 15 дахь дугаарын тойм

2015-04-17

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Тогтоолоор, төрөөс ахмад настны талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, ахмад настны нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 14 дэх дугаарын тойм

2015-04-10

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын Ерөнхий прокурор Магванноровын Энх-Амгаланд Төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөхийн зэрэг дэв олгох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор, “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 13 дахь дугаарын тойм

2015-04-03

Эмхэтгэлийн энэ дугаарт, Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай, Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ. Зарлигаар, Тогтохын Уранцэцэгийг Улсын дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүнээр, ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 12 дахь дугаарын тойм

2015-03-27

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Жендэрийн үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Засгийн газрын тогтоолоор, Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн холбогдох заалтыг үндэслэн Жендэрийн үндэсний ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 09 дэх дугаарын тойм

2015-03-06

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийтэллээ. Энэ хууль нь чөлөөт бүс байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах, түүний байршил, удирдлагын эрх хэмжээ, хяналтын тогтолцоо, чөлөөт бүсэд мөрдөх татвар, гааль, шалган нэвтрүүлэх, хуулийн этгээдийн болон иргэний ..