Мэдээ, мэдээлэл 13678 мэдээ

Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн яамнаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээлэл

2014-03-11

Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн яамнаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээлэл

2014-01-21

Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээлэл

2014-01-21

Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээлэл

2014-05-02

Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын чиглэлээр өргөн мэдүүлэгдсэн болон хэлэлцүүлгийн шатанд байгаа хууль, бусад шийдвэрийн төслүүд, зөвлөхүүдийн хуваарь

2014-09-30

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭГДСЭН БОЛОН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ШАТАНД БАЙГАА ХУУЛЬ, БУСАД ШИЙДВЭРИЙН ТӨСЛҮҮД, ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН ХУВААРЬ

2014-04-21

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭГДСЭН БОЛОН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ШАТАНД БАЙГАА ХУУЛЬ, БУСАД ШИЙДВЭРИЙН ТӨСЛҮҮД, ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН ХУВААРЬ

2014-04-08

2014 оны 04 дүгээр сарын 07-ныөдрийн байдлаарНэг. Хэлэлцүүлгийн шатанд байгаа хууль, бусад шийдвэрийн төслүүд1. Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Батбаяр, С.Бямбацогт, 2009.09.09, анхны хэлэлцүүлэгт /Зөвлөх Ш.Ариунжаргал2.Төрийн өмчөөс орон ..

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭГДСЭН БОЛОН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ШАТАНД БАЙГАА ХУУЛЬ, БУСАД ШИЙДВЭРИЙН ТӨСЛҮҮД, ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН ХУВААРЬ

2014-05-06

2014 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар Нэг. Хэлэлцүүлгийн шатанд байгаа хууль, бусад шийдвэрийн төслүүд 1. Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Батбаяр, С.Бямбацогт, 2009.09.09, анхны хэлэлцүүлэгт / Зөвлөх Ш.Ариунжаргал 2 ..

Эдийн засгийн болон Төсвийн байнгын хорооны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр (Мягмар гараг)-ийн хамтарсан хуралдааны тэмдэглэл

2013-04-23

Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын тухай танилцуулга, хийгдэж байгаа ажил

2015-04-06

ЭЗБХ / Баасан гараг.2016.02.05/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016-02-05

ЭЗБХ / Лхагва гараг.2017.12.27/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-12-27

ЭЗБХ / Лхагва гараг.2016.01.13/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016-01-13

ЭЗБХ / Лхагва гараг.2016.01.20/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016-01-20

ЭЗБХ / Лхагва гараг.2016.01.27/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016-01-27

ЭЗБХ / Лхагва гараг.2016.02.03/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016-02-03

ЭЗБХ / Пүрэв гараг.2016.01.28/ ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2016-01-28

ЭЗБХ /Баасан гараг.2017.12.08/ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-12-08