Мэдээ, мэдээлэл 12908 мэдээ

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-05-06

2013 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн 14.00 цагт “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл, Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Даатгалын ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-05-13

2013 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14.00 цагаас “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл, Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм мэдээ

2013-05-20

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх Дэд ажлын хэсгийн хуралдаан 13.00 цагт “Б” танхимд хуралдав. Уг хуралдаанаар Улсын Их Хурлын нэгдсэн хуралдаан дээр дахин боловсруулах чиглэл өгсөн зарим ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм мэдээ

2013-05-20

Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан “Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад, дотоод орчин, хөгжлийн явц байдалд судалгаа, дүгнэлт хийх, цаашид баримтлах чиг хандлага, даруй авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох” үүрэг бүхий Дэд ажлын хэсэг 15.00 цагт “Г” танхимд хуралдав. Уг ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2013-05-21

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх Ажлын хэсгийн хуралдаан 14.00 цагт “Г” танхимд хуралдаж Улсын Их Хурлын гишүүн Р.Амаржаргал, Д.Ганбат, Ц.Нямдорж, С.Одонтуяа, Л.Энх-Амгалан нар оролцов.Уг хуралдаанаар ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2013-06-03

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Ганбаатар нараас өргөн мэдүүлсэн Компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх, Компанийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг хуралдаан 2013 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-07-05

2013 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдрийн 17.00 цагаас “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Газрын тосны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг хүчингүй

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 01 дугаар сарын 14-ний өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2014-01-14

2014 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 13.00 цагаас “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Газрын тосны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг хүчингүй болгох тухай хуулийн төсөл ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 01 дугаар сарын 16-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2014-01-18

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 01 дугаар сарын 23-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2014-01-24

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 01 дугаар сарын 27-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2014-01-27

2014 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 13.40 цагаас “А” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Газрын тосны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг хүчингүй болгох тухай хуулийн төсөл ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-05-06

2014 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 11.00 цагаас “334” тоот өрөөнд Эдийн засгийн байнгын хорооны 22 тоот тогтоолоор байгуулагдсан Компанийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг нэгтгэн Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, Байнгын ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-05-21

2014 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 11.00 цагаас “Б” танхимд Эдийн засгийн болон БОХХААБХ-дын 10/09 тоот тогтоолоор байгуулагдсан Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх, Байнгын хорооны ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 06 дугаар сарын 02, 03-ны өдрүүдийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-06-03

2014 оны 06 дугаар сарын 02,03-ын өдрүүдэд Эдийн засгийн байнгын хорооноос 2014 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 13 тоот тогтоолоор байгуулагдсан Газрын тосны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг хүчингүй болгох тухай хуулийн төсөл болон зарим хуульд нэмэлт, ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-06-03

2014 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 14.00 цагаас “334” тоот өрөөнд Эдийн засгийн байнгын хороонооос байгуулагдсан “Цагаан суваргын ордын төрийн эзэшлийн хувь тогтоох тухай” Улсын Их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх, Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийн төсөл ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдааны товч мэдээ

2014-10-13

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдааны товч мэдээ 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 15.30 цагаас “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Чөлөөт бүсийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-10-22

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хуралдаан 13.20 цагт “Б” танхимд хуралдлаа. Хуралдаанд Улсын Их Хурлын гишүүн, Ажлын хэсгийн ахлагч Б ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдааны товч мэдээ

2014-06-23

2014 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 16.00 цагаас “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Газрын тосны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын ..