Мэдээ, мэдээлэл 12302 мэдээ

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-10-27

Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 63 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтад “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төсөвт цалин, урамшууллын зардлыг 15,0 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулан шүүгчдийн цалин, нэмэгдлийн хэмжээг Улсын Их Хурлаар батлуулахыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд даалгасугай” гэж ..

ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 2014 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН АЖЛЫН ДЭД ХЭСГИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2014-11-17

Монгол Улсын Засгийн газраас 2014 оны 06 дүгээр сарын 09-ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын болон холбогдох бусад хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал, ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-11-24

Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 63 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтад “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төсөвт цалин, урамшууллын зардлыг 15,0 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулан шүүгчдийн цалин, нэмэгдлийн хэмжээг Улсын Их Хурлаар батлуулахыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд даалгасугай” гэж ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-12-08

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам батлах тухай” 05 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон ..

ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 2014 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХУРАЛДААН

2014-12-08

Монгол Улсын Засгийн газраас 2014 оны 06 дүгээр сарын 09-ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын болон холбогдох бусад хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-12-15

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам батлах тухай” 05 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2014-12-17

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооноос 2014 оны 13 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий Ажлын дэд хэсэг 2014 оны ..

ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 2014 ОНЫ 15 ДУГААР ТОГТООЛООР БАЙГУУЛАГДСАН АЖЛЫН ДЭД ХЭСГИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2014-11-03

ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 2014 ОНЫ 15 ДУГААР ТОГТООЛООР БАЙГУУЛАГДСАН АЖЛЫН ДЭД ХЭСГИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 15 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 18 дугаар тогтоол

2014-12-19

Хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2015-01-06

Шүүх байгуулах тухай хуулийн 1, 2 дугаар зүйлийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны 07 дугаар дүгнэлт гарсантай холбогдуулан Байнгын хорооноос байгуулагдсан ажлын хэсгийн хуралдаан 10.00 цагт Төрийн ордоны “Г” танхимд ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2015-01-06

Шүүх байгуулах тухай хуулийн 1, 2 дугаар зүйлийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн тухай Үндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны 07 дугаар дүгнэлт гарсантай холбогдуулан Байнгын хорооноос байгуулагдсан ажлын хэсгийн хуралдаан 10.00 цагт Төрийн ордоны “Г” танхимд ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2015-04-06

Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийн хуралдаан 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр Төрийн ордны ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн ажлын дэд хэсгийн хуралдааны тойм

2015-11-02

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2015-04-13

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах ажлын дэд хэсгийн хуралдаан 2015 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр Төрийн ордонд хуралдав. Уг хуралдаанаар Улсын Их Хурлын гишүүд ..

Хууль зүйн байнгын хорооны 2015 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2015-04-16

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай болон холбогдох бусад хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийн хуралдаан 2015 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр хуралдав. Хуралдаанд ажлын хэсгийн ахлагч Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Батзандан болон дэд ажлын хэсгийн ..

ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН ХЭСГИЙН 2013.01.21-НИЙ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2013-01-21

Шүүх байгуулах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон Шүүгчийн орон тоо батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий Хууль зүйн байнгын хорооны Ажлын хэсгийн хуралдаан 14.30-17.00 цагт Төрийн ордны ..

Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014 оны 02 дугаар тогтоол "Хууль сахиулагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төсөл"

2014-01-29

Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014 оны 03 дугаар тогтоол "Галт зэвсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон холбогдох бусад хуулийн төсөл"

2014-01-29