Мэдээ, мэдээлэл 12687 мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-01-12

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-01-12 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 09:50 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 09:482 Т.АЮУРСАЙХАН 10:5440 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:323 О.БААСАНХҮҮ 09:5041 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 09:524 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5242 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:565 Х.БАДЕЛХАН 09:5243 Ш ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2018-01-19

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-01-19 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:05 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 09:532 Т.АЮУРСАЙХАН 10:1640 М.ОЮУНЧИМЭГ 09:593 О.БААСАНХҮҮ 09:5841 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ Орон нутаг 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ Гадаад томилолт42 Б.ПҮРЭВДОРЖ Гадаад ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-01-27

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-01-26 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:30 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:452 Т.АЮУРСАЙХАН Эмнэлгийн чөлөө 40 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:143 О.БААСАНХҮҮ 10:4541 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ Чөлөөтэй4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5742 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:485 Х ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2018-02-01

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-02-01 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:07 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:072 Т.АЮУРСАЙХАН 10:1640 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:113 О.БААСАНХҮҮ 10:1341 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:004 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5442 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:585 Х.БАДЕЛХАН 09:5543 Ш ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-02-02

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-02-02 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 09:54 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 15:242 Т.АЮУРСАЙХАН 11:1440 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:433 О.БААСАНХҮҮ 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 15:304 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5942 Б.ПҮРЭВДОРЖ Орон нутаг 5 Х.БАДЕЛХАН 10:0243 Ш ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-02-08

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-02-08 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:06 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:002 Т.АЮУРСАЙХАН 10:2340 М.ОЮУНЧИМЭГ 09:553 О.БААСАНХҮҮ 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:034 Ё.БААТАРБИЛЭГ 10:0242 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:065 Х.БАДЕЛХАН 10:0243 Ш ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-04-12

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-04-12 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА Орон нутаг 39 Д.ОЮУНХОРОЛ Чөлөөтэй2 Т.АЮУРСАЙХАН 09:5540 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:163 О.БААСАНХҮҮ 10:1241 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ Чөлөөтэй4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5642 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:045 Х.БАДЕЛХАН ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2018-04-19

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-04-19 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 09:50 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:022 Т.АЮУРСАЙХАН Эмнэлгийн чөлөө 40 М.ОЮУНЧИМЭГ 15:223 О.БААСАНХҮҮ 10:1141 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 09:594 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5442 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:575 Х.БАДЕЛХАН ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-04-20

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-04-20 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:13 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:042 Т.АЮУРСАЙХАН 10:0040 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:103 О.БААСАНХҮҮ 11:0041 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:024 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5542 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:065 Х.БАДЕЛХАН 09:5743 Ш ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-04-26

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-04-26 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 09:57 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:072 Т.АЮУРСАЙХАН 09:5440 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:073 О.БААСАНХҮҮ 09:5141 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:004 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5742 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:555 Х.БАДЕЛХАН 09:5243 Ш ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-04-27

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-04-27 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА Орон нутаг 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:102 Т.АЮУРСАЙХАН 09:5240 М.ОЮУНЧИМЭГ 12:023 О.БААСАНХҮҮ Чөлөөтэй41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:064 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5942 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:015 Х.БАДЕЛХАН 10 ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-05-03

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-05-03 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 09:56 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:012 Т.АЮУРСАЙХАН 10:0240 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:243 О.БААСАНХҮҮ 10:2541 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 09:524 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:4942 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:545 Х.БАДЕЛХАН 09:5743 Ш ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2018-05-04

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-05-04 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:01 39 Д.ОЮУНХОРОЛ Чөлөөтэй2 Т.АЮУРСАЙХАН 10:1140 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:413 О.БААСАНХҮҮ 10:0741 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 09:544 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5742 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:015 Х.БАДЕЛХАН 09:5943 ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-05-10

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-05-10 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:01 39 Д.ОЮУНХОРОЛ Чөлөөтэй2 Т.АЮУРСАЙХАН 10:0040 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:033 О.БААСАНХҮҮ 10:1041 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 09:564 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5142 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:025 Х.БАДЕЛХАН 09:5643 ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2018-05-11

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-05-11 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 09:59 39 Д.ОЮУНХОРОЛ Чөлөөтэй2 Т.АЮУРСАЙХАН Орон нутаг 40 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:193 О.БААСАНХҮҮ 10:0641 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 09:554 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5342 Б.ПҮРЭВДОРЖ Орон нутаг 5 Х ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 05 дугаар сарын 18-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2018-05-18

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-05-18 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 09:53 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:302 Т.АЮУРСАЙХАН 10:0340 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:073 О.БААСАНХҮҮ 10:0541 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ Чөлөөтэй4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:4242 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:405 Х.БАДЕЛХАН 09:5543 ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2018-05-24

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-05-24 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:02 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 09:542 Т.АЮУРСАЙХАН 09:5840 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:083 О.БААСАНХҮҮ Эмнэлгийн чөлөө 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:124 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5342 Б.ПҮРЭВДОРЖ Орон нутаг 5 Х ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-05-25

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-05-25 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:00 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 09:522 Т.АЮУРСАЙХАН 10:0340 М.ОЮУНЧИМЭГ Гадаад томилолт3 О.БААСАНХҮҮ 10:0041 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ Чөлөөтэй4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5242 Б.ПҮРЭВДОРЖ Орон нутаг 5 Х ..