Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо 20 мэдээ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Даваа гараг 2021.10.25/

2021-10-25

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2021.10.19/

2021-10-19

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын болон Төсвийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2021.10.19/

2021-10-19

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2021.07.06/

2021-07-06

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2021.07.01/

2021-07-01

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2021.6.29/

2021-06-29

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2021.06.23/

2021-06-23

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2021.06.16/

2021-06-16

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2021.5.25/

2021-05-25

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2021.04.27/

2021-04-27

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Мягмар гараг 2021.3.30/

2021-03-31

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдаан /Мягмар гараг 2021.01.26/

2021-01-26

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдаан /Лхагва гараг 2021.01.13/

2021-01-13

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2020.12.16/

2020-12-16

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухал, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2020.10.28

2020-10-28

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2020.10.21/

2020-10-21

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2020.10.07/

2020-10-07

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны хуралдаан /Мягмар гараг 2020.08.25/

2020-08-25