2020 он 10 мэдээ

2020 оны хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

2019 оны намрын ээлжит чуулганы 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр /Баасан гараг/-ийн нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл

2020-01-31

2019 оны намрын ээлжит чуулганы хуралдааны тэмдэглэл /2020.01.30 Пүрэв гараг/

2020-01-30

2019 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2020.01.24/

2020-01-24

2019 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2020.01.23/

2020-01-23

2019 оны намрын ээлжит чуулганы 2020 оны хуралдааны тэмдэглэл/Баасан гараг 2020.01.17/

2020-01-17

2019 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2020.01.16/

2020-01-16

2019 оны намрын ээлжит чуулганы 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр /Баасан гараг/-ийн нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл

2020-01-10

2019 оны намрын ээлжит чууланы хуралдааны тэмдэглэл /Пүрэв гараг 2020.01.09/

2020-01-09

2019 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Лхагва гараг 2020.01.08/

2020-01-08

2019 оны намрын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл /Баасан гараг 2020.01.03/

2020-01-03