Таны мэдлэгийн санд 3 мэдээ

Дэлхийн улс орнуудын төрийн удирдлагын хэлбэр, шинж чанар

2018-01-25

Улс төрийн шинжлэх ухааны салбарт дэлхийн улс орнуудыг төрийн удирдлагын хэлбэрийнх нь хувьд ангилан хуваах асуудал багагүй маргаан дагуулдаг.Нийтлэг байдлаар авч үзвэл, өнөөгийн байдлаар дэлхийн улс орнуудыг төрийн дээд эрх мэдлийг хэн хэрэгжүүлж байгаагаас нь хамааруулан төрийн удирдлагын ..

Парламентын бүгд найрамдах улсуудын ерөнхийлөгч болон парламентын гишүүнийг сонгох зарчим

2018-01-24

Парламентын засаглалтай улс орнуудын төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт, онцлог

2018-01-23

Олон Улсын Парламентын Холбоо (IPU)-ны албан ёсны цахим хуудаст бүртгэлтэй улс орон бүрийн парламентын цахим хуудас дахь албан мэдээллийг нэг бүрчлэн нягтлан тулгах замаар УИХ-ын Тамгын газрын судлаачдын 2017 онд гаргасан судалгаанаас үзэхэд, дэлхийн хэмжээнд парламентын засаглалтай орны ангилалд ..