Мэдээ, мэдээлэл 144 мэдээ

Мэдээ, мэдээлэл

Д.Ариунтуяа

2021-04-05

Хууль тогтоомжийн төслийн сонсголын тэмдэглэл

2019-06-17

Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн сонсголд оролцох иргэд, Төрийн бус байгууллагуудын ажилтнуудын нэрс

2019-06-10

Хэлэлцүүлэг болов

2018-10-31

Хэлэлцүүлэг болов Эдийн засгийн байнгын хорооноос ““Глобал орчин: Эдийн засгийн бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд” сэдвээр 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Төрийн ордны “Жанжин Д.Сүхбаатар танхим”-д хэлэлцүүлэг зохион ..

Алт олборлолтын явц байдлын талаарх Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын мэдээлэл

2018-10-29

Газрын тосны бүтээгдэхүүний талаарх Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын мэдээлэл

2018-10-16

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны 1 дүгээр улирлын гүйцэтгэлийн товч танилцуулга

2016-04-26

Хаврын ээлжит чуулганы хугацаанд Эдийн засгийн байнгын хорооноос хийх ажлын төлөвлөгөө

2016-04-18

Зам тээврийн сайдын Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний 3 дугаар сарын мэдээ

2016-04-08

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

2016-03-31

Эдийн засгийн байнгын хорооны намрын ээлжит чуулганы хугацаанд хийсэн ажлын тайлан

2016-02-23

2015 оны 9 дүгээр сарын "Инфляцийн төлөв байдлын тайлан"

2015-10-29

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2015 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явц байдлын тайлан 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар

2015-10-23

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2015 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ ХУГАЦААНД ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНООС ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015-10-22

2015 оны Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийн мэдээ

2015-10-02

Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамнаас ирүүлсэн мэдээ, мэдээлэл /2015 эхний хагас жилийн байдлаар/

2015-08-11

Зам, тээврийн яамны Хөрөнгө оруулалтын мэдээ /2015.06.30-ны байдлаар/

2015-07-09

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017-2018 оны хандлага /Арга зүйн хялбаршуулсан танилцуулга/

2015-06-29