Төсвийн байнгын хороо 473 мэдээ

Төсвийн байнгын хороо

Мэдээ, мэдээлэл

Мэдээ, мэдээлэл

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Байнгын хорооны санал дүгнэлт

Байнгын хорооны санал дүгнэлт

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Байнгын хорооны тогтоол

Байнгын хорооны тогтоол

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна

Үндэсний аудитын газрын сэдэв /тайлангууд/

Үндэсний аудитын газрын сэдэв /тайлангууд/

Одоогоор хайлтад таарсан эсвэл ангилалд хамаарах мэдээлэл байхгүй байна