Мэдээ, мэдээлэл 59 мэдээ

Мэдээ, мэдээлэл

Агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлын дэд хорооны бүрэлдэхүүний талаарх БОХХААБХ-ны санал, дүгнэлт

2020-07-09

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ АСУУДЛЫН ДЭД ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ АСУУДЛААРХБАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХҮНС, ХӨДӨӨАЖ АХУЙНБАЙНГЫН ХОРООНЫ САНАЛ, ДҮГНЭЛТ2020 оны 07 дугаар Улаанбаатарсарын 09-ний өдөр

Монгол орны Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан 2017-2018 он

2019-06-07

"Утааны эсрэг" лобби бүлэг байгуулагдлаа.

2019-02-01

2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН ЕРӨНХИЙ ХЯНАЛТЫН СОНСГОЛД ОРОЛЦОГЧДЫН НЭР

2019-01-28

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар Улсын Их Хурлын болон Байнгын хороодын хамтран баталсан тогтоолын биелэлтийн талаарх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын мэдээлэл

2018-10-23

"Тариалангийн талбайн хөрсний тогтвортой ашиглалт, хамгаалалт" сэдэвт зөвлөгөөнөөс гарсан ЗӨВЛӨМЖ

2018-01-31

Агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлын дэд хорооны даргыг сонгох тухай БХ-ны тогтоол

2018-01-30

"УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР"-ИЙН ЭХНИЙ ШАТНЫ БИЕЛЭЛТ

2017-05-16

ТӨРӨӨС ОЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ

2017-05-16

МОНГОЛ УЛСЫН НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ

2017-05-16

ТӨРӨӨС МАЛЧДЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ /2009-2015 ОН/-НД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2013 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА (2013 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР)

2017-05-10

"МОНГОЛ УЛСЫГ ҮЙЛДВЭРЖҮҮЛЭХ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХИЙСЭН ТӨГСГӨЛИЙН ШАТНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2017-05-09

ТӨРӨӨС АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ДУНД ХУГАЦАА(2015-2020)НЫ СТРАТЕГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2017-05-09

ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ҮЕ ШАТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ТҮҮНИЙ БИЕЛЭЛТ

2017-05-09

ТӨРӨӨС МАЛЧДЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ /2009-2016 ОН/-НД  ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2017-05-09

Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хоёр дахь үе шатны ажлын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинижлгээ, үнэлгээний тайлан /2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2017-05-09

Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 2010-2015 оны дунд хугацааны хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

2017-05-09

МОНГОЛ ОРНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 2015-2016 ОН

2017-05-09