Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт (слайд танилцуулга) ПАРЛАМЕНТЫН АРДЧИЛЛЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЖ, АРД ТҮМНИЙ ЗАСАГЛАХ ЭРХИЙГ ХАНГАХ

  2019-11-21 16:11  2001

А. Парламентын ардчиллыг төлөвшүүлж, ард түмний засаглах эрхийг хангах

1. БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙГ АШИГЛАХ ЗАРЧИМ

2. УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХАРИУЦЛАГА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖИРНА

2.1 УИХ-ын ээлжит чуулганы үргэлжлэх хугацааг нэмэгдүүлэв


2.2 Асуудлыг олонхиор шийдэх ардчиллын зарчмыг хангалаа

2.3 УИХ-ын гишүүнийг эгүүлэн татах3. УИХ бүрэн эрхийн хугацаанаасаа өмнө тарах
4. Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төсөв, санхүүгийн талаарх УИХ-ын бүрэн эрхийг тодотгов5. УИХ-ын хянан шалгах чадавхийг нэмэгдүүлэв6. УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн тогтвортой байдлыг хангав7. Ерөнхийлөгч, УИХ-ын гишүүн, Засгийн газрын хууль санаачлах эрхийн хүрээ, хязгаарыг тогтоов8. Ард нийтийн санал асуулга


9. Нам, түүний санхүүжилт, үйл ажиллагааны зарчмыг тодорхойлов

  2019-11-12 11:16  2001