Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ

  2018-09-20 16:16  395
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2018-09-20 09:27  395