2009-2015 онд СШХ-ийн гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын жагсаалт

  2015-04-08 00:00  822

Улсын Их Хурлын хууль тогтоох үйл ажиллагаанд зориулан гүйцэтгэсэн Судалгаа, шинжилгээний хэлтсийн 2009-2015 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын жагсаалтыг танилцуулж байна.


  2016-09-22 09:43  822