"Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал, дунд хугацааны хөтөлбөр батлах тухай" УИХ-ын тогтоолын төслийг хэлэлцэх эсэх талаар Байнгын хорооны санал, дүгнэлт

  2013-07-24 00:00  297

  2016-09-23 03:19  297