Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энх-Амгалан Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд хандан “Арьс ширний үйлдвэрүүдийг дэмжих, технологийн шинэчлэл хийх, дэд бүтцийг байгуулах, нүүлгэн шилжүүлэх зэрэг асуудлаар Улсын Их Хурлаас батлагдсан тогтоолын биелэлт, Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, хэтийн төлөвлөлт, цаашид хөгжлийн чиглэлд баримтлаж буй бодлогын талаар” тавьсан асуулга

  2017-12-08 10:51  2775

  2017-12-09 10:51  2775