Дипломат болон албан паспорт мэдүүлэх тухай

  2017-03-03 09:20  5792

· УИХ-ын гишүүний дипломат паспортыг УИХ-ын Тамгын газрын Гадаад харилцааны хэлтсээс хариуцан гаргуулна.
· УИХ-ын гишүүн дипломат гадаад паспорт авахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
- УИХ-ын гишүүний үнэмлэх, иргэний үнэмлэх /нотариатаар батлуулсан/;
- 3.5x4.5 см-ийн хэмжээтэй гадаад паспортын зураг 3 хувь;
- Өмнө нь эзэмшиж байсан дипломат болон албан гадаад паспорт;
- Хураамж төлсөн баримт;
- Дипломат, албан паспорт мэдүүлэх хуудас.

Паспорт мэдүүлэх хуудсыг ЭНД-ээс татаж авна уу.


  2017-03-03 11:41  5792