УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2020 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

  2020-03-17 14:36  255
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2020-03-17 14:35  255