Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын гадаад бодлого, түүний хэрэгжилтийн талаар хийх мэдээлэл

  2017-11-10 17:54  4101

  2017-11-10 17:54  4101