СТ-17/213 Гадаадын зарим орны шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг хөгжүүлсэн туршлага, эрх зүйн орчин

  2017-11-17 18:47  117
Судалгааны захиалгад дурдсан Латви, Чех, Шинэ Зеланд, Унгар, Арабын Нэгдсэн Эмират Улс болон Солонгос зэрэг орнуудын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарын эрх зүйн орчин, Засгийн газрын бодлого, чиг үүрэг, шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид, шинжлэх ухааны голлох салбарууд, санхүүжилттэй холбоотой асуудлуудыг судлав.

  2018-11-15 18:47  117