Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогтоос Эрчим хүчний сайдад" Монгол Улсын Засгийн газраас цахилгаан, дулаан, ус, хогны төлбөртэй холбогдуулан гаргасан шийдвэрийн талаар тавьсан асуулгын хариу

  2020-12-24 16:13  318

  2020-12-24 08:18  318