Улсын Их Хурал дахь эмэгтэй гишүүдээс "Монгол Улсын иргэдийн хорт хавдрын өвчлөлийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар" Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга

  2019-01-30 08:49  403
Улсын Их Хурал дахь эмэгтэй гишүүдээс "Монгол Улсын иргэдийн хорт хавдрын өвчлөлийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар" Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга


  2019-01-30 08:49  403