“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд нийтлэгдсэн хууль тогтоомж /Цагаан толгойн дарааллаар И-Т/

  2012-12-13 00:00  1983

1.              

Инновацийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

2.              

Инновацийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

3.              

”Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай” тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 27

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

4.              

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II протоколд нэгдэн орох тухай- Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II протокол

Монгол Улсын хууль

2012 оны 05  сарын 4

17/734/

Татах

5.              

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн Нэмэлт II Протоколд нэгдэн орох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

6.              

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын сангийн мэдээллийг ашиглах, иргэний үнэмлэхийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 36

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

7.              

Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

8.              

Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

9.              

Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

10.            

Иргэний хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

11.            

Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 7

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 10 сарын 5

37/754/

Татах

12.            

Коморосын Холбооны Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 46

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

13.            

Компанийн тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Дугаар 04

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

2012 оны 11  сарын 12

42/759/

Татах

14.            

Концессийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

15.            

Концессын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

16.            

Концессын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

17.            

Мал хамгаалах сангийн тухай Дугаар 374

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 03 сарын 14

10/727/

Татах

18.            

Монгол судлалыг дэмжих сан байгуулах тухай Дугаар 14

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

19.            

Монгол төрийн галыг бадраах тухай Дугаар 239

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

20.            

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх Хүний эрхийн үндэсний комиссын 11 дэх илтгэл

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын илтгэл

2012 оны 05  сарын 4

17/734/

Татах

21.            

Монгол Улсын 2011 оны төсвийн гүйцэтгэийг батлах тухай Дугаар 49

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

22.            

Монгол улсын 2012 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

23.            

Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

24.            

Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

25.            

Монгол улсын 2013 оны төсвийн тухай хуульд төсвийн тухай хуулийн зарим заалтыг хамааруулахгүй байх тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

26.            

Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай,Нийгмийн даатгалын сангийн 2013 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2013 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

27.            

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторыг томилох тухай Дугаар 46

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 11  сарын 5

41/758/

Татах

28.            

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторыг чөлөөлөх тухай Дугаар 45

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 11  сарын 5

41/758/

Татах

29.            

Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг томилох тухай Дугаар 11

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08  сарын 28

32/749/

Татах

30.            

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

31.            

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

32.            

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 37

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

33.            

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай  Дугаар 18

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

34.            

Монгол Улсын Засгийн газрын зарим гишүүнийг томилох тухай Дугаар 17

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

35.            

Монгол Улсын Засгийн газрын зарим гишүүнийг томилох тухай Дугаар 20

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

36.            

Монгол Улсын Засгийн газрын зарим гишүүнийг томилох тухай Дугаар 09

Монгол Улсын Их хурлын тогтоол

2012 оны 02  сарын 10

№06/723/

Татах

37.            

Монгол улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

38.            

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

39.            

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

40.            

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

41.            

“Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2012 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө “ батлах тухай Дугаар 371

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04  сарын 5

13/730/

Татах

42.            

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

43.            

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

44.            

Монгол Улсын иргэнд давуу эрхийн хувьцаа эзэмшүүлэх тухай Дугаар 218

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 28

32/749/

Татах

45.            

Монгол улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

46.            

Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хороодын бүрэлдэхүүний тухай Дугаар 06

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08  сарын 21

31/748/

Татах

47.            

Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны бүрэлдэхүүний тухай Дугаар 03

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08  сарын 21

31/748/

Татах

48.            

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай Дугаар 04

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08  сарын 21

31/748/

Татах

49.            

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай Дугаар 01

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

50.            

Монгол Улсын Их Хурлын даргыг сонгох тухай Дугаар 02

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

51.            

Монгол Улсын Их Хурлын дэд даргыг сонгох тухай Дугаар 09

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08  сарын 28

32/749/

Татах

52.            

Монгол Улсын Их Хурлын дэд даргыг сонгох тухай Дугаар 12

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

53.            

Монгол Улсын Их Хурлын дэд даргыг сонгох тухай Дугаар 21

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

54.            

Монгол Улсын Их Хурлын дэд даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай  Дугаар 19

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

55.            

Монгол Улсын Их Хурлын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай Дугаар 23

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

56.            

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойрог байгуулах, тойргийн мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай Дугаар 67

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01 сарын 13

№ 02/719/

Татах

57.            

Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалтын холбогдох хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Дугаар 03

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт

2012 оны 05 сарын 11

18/735/

Татах

58.            

Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалтын холбогдох хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Дүгнэлт 2

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт

2012 оны 04  сарын 12

14/731/

Татах

59.            

Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 26

44/761/

Татах

60.            

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.9.1 дэх заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Дугаар 02

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн тогтоол

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

61.            

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

62.            

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

63.            

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 08  сарын 21

31/748/

Татах

64.            

Монгол Улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

65.            

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

66.            

Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит сонгууль товлон зарлах тухай Дугаар 27

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 05  сарын 4

17/734/

Татах

67.            

Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2013 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2014-2015 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

68.            

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2013 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2014- 2015 оны төсвийн төсөөллийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

69.            

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

70.            

Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2011-2015 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 59

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01 сарын 13

№ 02/719/

Татах

71.            

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэийн 2012 оны 02 дугаар дүгнэлтийн тухай Дугаар 26

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 05  сарын 4

17/734/

Татах

72.            

Монгол улсын хөгжлийн банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

73.            

Монгол Улсын хувьцааг нэмэгдүүлэх тухай Дугаар 165

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

74.            

Монгол улсын шүүхийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

75.            

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2011 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 35

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

76.            

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай Дугаар 37

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

77.            

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

78.            

Монголбанкны Дэд ерөнхийлөгчийг томилох тухай Дугаар 44

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 10  сарын 19

39/756/

Татах

79.            

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийг томилох тухай Дугаар 30

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

80.            

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 29

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

81.            

”Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай Дугаар 64

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

82.            

Монголын Оюутнны спортын III их наадам зохион байгуулах тухай Дугаар 262

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

83.            

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

84.            

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 326

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

85.            

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

86.            

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай Дугаар 327

Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

87.            

Нийгмийн даатгалийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 50

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

88.            

Нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаатэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай Дугаар 80

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

89.            

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр, тэтгэврийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Дугаар 153

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

90.            

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

91.            

Нийгмийн даатгалын сангийн 2012 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

92.            

Нийгмийн даатгалын сангийн 2012 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

93.            

Нийгмийн даатгалын сангийн 2013 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

94.            

Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

95.            

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

96.            

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 10  сарын 26

40/757/

Татах

97.            

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

98.            

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

99.            

Нийгмийн халамжийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

100.          

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

101.          

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

102.          

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

103.          

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Дугаар 81

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

104.          

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

105.          

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 05 сарын 11

18/735/

Татах

106.          

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийн зардлын хэмжээг батлах тухай Дугаар 33

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 05  сарын 18

19/736/

Татах

107.          

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгууль товлон зарлах тухай Дугаар 29

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 05 сарын 11

18/735/

Татах

108.          

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

109.          

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

110.          

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

111.          

Нийтлэг журам батлах тухай Дугаар 311

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

112.          

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 26

44/761/

Татах

113.          

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

114.          

Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай Дугаар 158

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

115.          

Нөхөн олговрын доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Дугаар 20

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

116.          

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

117.          

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

118.          

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

119.          

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

120.          

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

121.          

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

122.          

Нэрэмжит болгох тухай Дугаар 121

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

123.          

Нэрэмжит шагнал олгох журам батлах тухай Дугаар 204

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 28

32/749/

Татах

124.          

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

125.          

Ой тэмдэглэх тухай Дугаар 196

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 21

31/748/

Татах

126.          

Ой тэмдэглэх тухай Дугаар 226

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09 сарын 14

34/751/

Татах

127.          

Ой тэмдэглэх тухай Дугаар 63

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 25

20/737/

Татах

128.          

Ой тэмдэглэх тухай Дугаар 64

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 25

20/737/

Татах

129.          

Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

130.          

Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

131.          

Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

132.          

Ойн менежментийн улсын ерөнхий төлөвлөгөөний тухай Дугаар 362

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

133.          

Ойн талбайн норматив, байршил батлах тухай Дугаар 255

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

134.          

Ойн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

135.          

Ойн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

136.          

Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

137.          

 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 222

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09 сарын 14

34/751/

Татах

138.          

Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх, гишүүнээр томилох тухай Дугаар 35

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

139.          

Олон улсын гэрээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

140.          

Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

141.          

Орон нутгийн Хурлын сонгуулийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

142.          

Орон нутгийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

143.          

Орон нутгийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 05 сарын 11

18/735/

Татах

144.          

Орон сууцны санхүүжилтийн зээлийн гэрээ байгуулах тухай Дугаар 83

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

145.          

Орон тооны бус зөвлөхөөр томилох тухай Дугаар 128

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

146.          

Өмгөөллийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

147.          

Өмгөөллийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

148.          

“Өндөр технологийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх хөтөлбөр“ батлах тухай Дугаар 370

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

149.          

Өргөдлийн байнгын хорооны даргыг сонгох тухай Дугаар 13

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

150.          

Патентын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

151.          

Прокурорын байгууллагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

152.          

”Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай” тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Дугаар 26

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах