2014 ОНД СШХ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭСЭН СУДАЛГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

  2014-12-15 00:00  613

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Судалгаа, шинжилгээний хэлтсийн 2014 онд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын талаарх товч мэдээллийг  танилцуулж байна.


  2016-09-22 09:03  613