СТ-17/203 Гадаадын зарим орны шинжлэх ухааны салбарын тогтолцоо, шинжлэх ухааны академийн бүтэц, зохион байгуулалт, санхүүжилт

  2017-02-28 18:58  109
Судалгаанд шинжлэх ухааны салбарын тогтолцоо, үйл ажиллагаа, шинжлэх ухааны академийн бүтэц, зохион байгуулалт, санхүүжилт зэрэг шалгуураар Япон, БНХАУ, ОХУ, БНСУ, Польш Улсыг сонгон судлав. Судалгаанд сонгосон 5 улсаас БНХАУ, ОХУ, Япон, БНСУ нь шинжлэх ухааны салбар өндөр хөгжсөн, шинжлэх ухааны ололт амжилтыг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарт өргөн нэвтрүүлсэн, өрсөлдөх чадвар сайтай, салбарын бүтэц, зохион байгуулалт ойлгомжтой, төсвөөс шинжлэх ухааны салбарт оруулж буй санхүүжилт өндөр байна.

  2018-11-15 18:58  109