КОРОНАВИРУСИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙГ СААРМАГЖУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

  2020-03-20 15:02  1332
Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.

  2020-03-20 14:58  1332