МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЗУРГАА ДАХЬ УДААГИЙН СОНГУУЛИЙН АНХДУГААР ЧУУЛГАНЫ 2012 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 6-НЫ ӨДӨР /БААСАН ГАРИГ/-ИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ

  2012-07-06 00:00  3883

  2016-09-22 09:12  3883