"Нүүрсний аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх, түлш эрчим хүчний салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, эрчим хүчний үнэ тогтворжуулах" дэд хөтөлбөрийн талаарх танилцуулга

  2013-10-31 00:00  329

  2016-09-22 08:18  329