Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд - Байнгын хороодоор Нийгмийн бодлогын байнгын хороо