Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд - Байнгын хороодоор Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, ш/у-ны байнгын хороо