Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд - Байнгын хороодоор Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо