Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд - Байнгын хороодоор Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо