Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд - Байнгын хороодоор Эдийн засгийн байнгын хороо