Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд - Байнгын хороодоор Төрийн байгуулалтын байнгын хороо