Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд - Байнгын хороодоор Хууль зүйн байнгын хороо