ГАНИБАЛЫН АМАРТҮВШИН
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн


Төгссөн сургууль, мэргэжил
1991 онд
Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль
1998 онд
Брюссель дахь Европын их сургууль, бизнесийн удирдлага, бакалавр
2005-2007 онд
АНУ-ын Харвардын Бизнесийн их сургууль, бизнесийн удирдлагын магистр
Ажилласан байдал
1998-2005 онд
ABN Amro bank, Эрсдэлийн дэд захирал
2008-2011 онд
JSC Kazcommerts bank, гүйцэтгэх захирлын тэргүүн дэд орлогч
2011-2014 онд
Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, ерөнхий захирал
2014-2019 онд
Хас банк, ерөнхий захирал
2019-2020 онд
Монгол Улсын Хөгжлийн банк, гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
Шагнал
Банк, санхүүгийн тэргүүн ажилтан
Гадаад хэл
Англи, Орос, Франц, Герман, Нидерланд