СОДНОМЫН ЧИНЗОРИГ
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн


Төгссөн сургууль, мэргэжил
1986 онд
Монгол улсын их сургуулийг төлөвлөгч эдийн засагч мэргэжлээр
Ажилласан байдал
1986-1988 онд
Өвөрхангай аймгийн АДХГЗ-ны төлөвлөгөөний комисст мэргэжилтэн
1990-1992 онд
Өвөрхангай аймгийн АДХГЗ-ны хэлтсийн дарга
1992-1996 онд
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын орлогч
1996-2000 онд
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын дарга
2000-2008 онд
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн дэд сайд
2008-2010 онд
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга, Төсвийн ерөнхий менежер
2010-2012 онд
Ерөнхий сайдын нийгмийн бодлогын зөвлөх
2013 онд
МАН-ын НБХГ-ын дарга
2014-2015 онд
Засгийн газрын гишүүн, Хөдөлмөрийн сайд
2016-2020 онд
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016-2018 онд
Тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны дарга
2017 оноос
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
Шагнал
2001 онд
Алтангадас одон
2009 онд
Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон
Цахим шуудан
Цахим хуудас