БОРХҮҮГИЙН ДЭЛГЭРСАЙХАН
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн


Төгссөн сургууль, мэргэжил
1982 онд
Дорноговь аймгийн 1-р арван жилийн дунд сургууль
1987 онд
НАХЯ-ны дэргэдэх Цэргийн дээд сургууль /одоогийн хууль сахиулах их сургууль/ хуульч
Ажилласан байдал
1987-1989 онд
Дорноговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч
1989-1992 онд
Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын ахлах мөрдөн байцаагч, тасгийн дарга
1993-2016 онд
“Дорнын говь” ХХК
2004-2015 онд
“Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийн захирал
2016-2020 онд
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
Цахим шуудан
Цахим хуудас