Монголын парламентын бүлгэм 3 мэдээ

Монголын Парламентын Бүлгэм нь Олон Улсын Парламентын Холбооны үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Их Хурлын зүгээс харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжиж ажиллах зорилго бүхий Монгол Улсын Их Хуралд байгуулагдсан үндэсний бүлгэм бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн сайн дурын олон нийтийн байгууллага юм. Монгол Улсын Их Хурал болон гадаад орны хууль тогтоох байгууллагууд хоорондын харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор Улсын Их Хуралд хоёр талын парламентын бүлгүүд байгуулагдан ажилладаг.

ПАРЛАМЕНТЫН БҮЛГҮҮД

2019-04-23

Монголын парламентын бүлгэмийн дүрэм

2016-07-29

МОНГОЛЫН ПАРЛАМЕНТЫН БҮЛГЭМИЙН ДҮРЭМНэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Монголын парламентын бүлгэм нь /цаашид “МПБ” гэх/ Олон Улсын Парламентын Холбоо /цаашид “ОУПХ” гэх/-ны үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Их Хурлын зүгээс харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжиж, өргөжүүлэн ажиллах зорилго бүхий Монгол Улсын ..

Монголын парламентын бүлгэмийн тухай

2016-07-29

МОНГОЛЫН ПАРЛАМЕНТЫН БҮЛГЭМИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ХОРООЦ.Нямдорж Улсын Их Хурлын дэд дарга, Гүйцэтгэх хорооны дарга С.Эрдэнэ Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан намын бүлгийн дарга, Гүйцэтгэх хорооны дэд дарга Гишүүд: 1. Н.Энхболд Улсын ..