“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 390 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 2 дахь дугаарын тойм

2013-01-11

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, хүн амын хүнсний хэрэгцээг чанартай, шим тэжээлэг, аюулгүй хүнсээр тогтвортой, хүртээмжтэй хангах, хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулах зорилттой “Хүнсний тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгыг бүрэн эхээр нь нийтэллээ.Энэ хуульд ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 1 дэх дугаарын тойм

2013-01-04

Эмхэтгэлийн шинэ оны анхны дугаарт, Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хуулийг дагалдаж гарсан хуулиудын хамт бүрэн эхээр нь нийтэллээ. Уг хуулиар хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх талаар төрийн болон ..

2012 онд 683 эрх зүйн акт албан ёсоор нийтлэгджээ

2012-12-24

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн энэ оны сүүлчийн дугаар маргааш хэвлэгдэн гарах гэж байна. Түүнд, Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Сангийн тухайн жилийн төсвийн алдагдлыг Засгийн газрын бонд, өрийн бичиг, зээл, үнэт цаас гарган санхүүжүүлж, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 47 дахь дугаарын тойм

2012-12-17

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн гаргадаг, долоо хоног тутмын эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Авлигын эсрэг олон улсын академийг олон улсын байгууллага болгон үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр”-т нэгдэн орох тухай” Монгол Улсын хуулийг нийтэллээ.Мөн хуулийн төсөл буцаах тухай УИХ-ын тогтоолыг тус тус ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 46 дахь дугаарын тойм

2012-12-11

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Шүүгчдийг сэлгэн ажиллуулах тухай, Албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай, Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай, Шүүхийн сахилгын хорооны дарга томилох тухай, Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 45 дахь дугаарын тойм

2012-12-04

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2013 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2014-2015 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ.Энэ хуулиар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ, хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин, нэгдсэн төсвийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 44 дэх дугаарын тойм

2012-11-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Хуульд , “тамхигүй орчин”, “дотоод орчин”, “брэнд өргөтгөх”, “брэнд хуваалцах” гэсэн нэр томьёог тайлбарласны зэрэгцээ тамхины хяналтын талаар тамхи үйлдвэрлэгч хуулийн этгээд, тамхи, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 43 дахь дугаарын тойм

2012-11-19

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар ажил олгогчийн болон даатгуулагчийн төлөх тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг тус бүр 0,8 ажилгүйдлийн даатгалын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 42 дахь дугаарын тойм

2012-11-12

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн долоо хоног тутам гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, төрийн өөр ажил, албан тушаалд томилогдсонтой холбогдуулан зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарим зарлигийг нийтэллээ. ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 41 дэх дугаарын тойм

2012-11-05

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторыг чөлөөлөх, томилох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолыг тус тус нийтлэв.Мөн Монгол Улсын Засгын газраас улаан буудайн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг нийтэллээ.Тогтоолын дагуу буудай үйлдвэрлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 40 дэх дугаарын тойм

2012-10-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Тогтоолын төсөл буцаах тухай УИХ-ын тогтоолыг тус тус нийтэллээ. Мөн Шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай, Шүүгчийн албан тушаалаас огцруулах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 39 дэх дугаарын тойм

2012-10-19

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн гаргадаг долоо хоног тутмын хэвлэл- “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Бутаны вант Улс, Бүгд Найрамдах Панам Улстай тус тус дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолыг нийтэллээ.Түүнчлэн өөрийнх нь гаргасан хүсэлтийг үндэслэн Намсрайжавын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 38 дахь дугаарын тойм

2012-10-12

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай” Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг нийтлэгдлээ. Мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо байгуулж, тус Хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 38 дахь дугаарын тойм

2012-10-12

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай” Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг нийтлэгдлээ. Мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо байгуулж, тус Хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг тус тус ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 37 дахь дугаарын тойм

2012-10-05

Долоо хоног тутмын хэвлэл- “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх, томилох тухай , Алтай ханы Таванбогд уул болон Говь гурван сайхан уулын Их Тахилгат хайрханыг төрийн тахилгатай болгох тухай” зэрэг Монгол Улсын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 37 дахь дугаарын тойм

2012-10-05

Долоо хоног тутмын хэвлэл- “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх, томилох тухай , Алтай ханы Таванбогд уул болон Говь гурван сайхан уулын Их Тахилгат хайрханыг төрийн тахилгатай болгох тухай” зэрэг Монгол Улсын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 36 дахь дугаарын тойм

2012-09-28

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Шүүхийн захиргааны хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “ Шүүхийн захиргааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 35 дахь дугаарын тойм

2012-09-21

УИХ-ын Тамгын газраас эрхлэн долоо хоног тутам гаргадаг “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хуулийг нийтэллээ. Өөрөөс нь үл хамаарах шалтгаанаар ..