“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 331 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 33 дахь дугаарын тойм

2013-09-02

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, “Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Уг тогтоолоор,”Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн тамирчин, түүний дасгалжуулагчийг шагнаж урамшуулах журам”, “Медаль хүртсэн тамирчин, түүний ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 32 дахь дугаарын тойм

2013-08-22

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, 2013 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Үүгээр иргэнд өмчлүүлэх нийт газрын хэмжээг тогтоож өгсөний дотор гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар үнэгүй өмчлүүлэх газар, одоо ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 31 дэх дугаарын тойм

2013-08-15

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Тахарын албаны тухай хуулийг нийтэллээ. Шүүн таслах ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах, гэрч, хохирогчийг хамгаалах, яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх, хуяглан харгалзах, оргон зайлсан яллагдагч, ялтныг эрэн сурвалжлах

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 30 дахь дугаарын тойм

2013-08-08

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийг нийтэллээ.Энэ хуулиар гэмт хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад гэрч, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэднийг мэдээллээр хангах, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн үндсийг тогтоожээ.Хамгаалалтын арга хэмжээ нь аюулгүй байдлын ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 29 дэх дугаарын тойм

2013-08-01

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Цагдаагийн албаны тухай хуулийг нийтэллээ. Шинэчилэн найруулсан энэ хуулиар хууль сахиулж, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх үүрэгтэй Монгол Улсын цагдаагийн албаны тогтолцоо, үйл ажиллагаа, цагдаагийн алба хаагчийн эрх зүйн байдал, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 28 дахь дугаарын тойм

2013-07-24

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай, Нөхөрлөлийн тухай, Ойн тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг гадаад улсад авсан иргэн Монгол Улсад уг үйл ажиллагааг эрхлэхтэй холбоотой харилцааг хууль зүйн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 27 дахь дугаарын тойм

2013-07-17

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Үүгээр “Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгааг 5 жил тутам” гэсэн өөрчлөлт оруулжээ.Мөн дугаарт Зээлийн Ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг нийтлэв.Эмхэтгэлийн энэ дугаарт нийтлэгдсэн Улсын Их ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 26 дахь дугаарын тойм

2013-07-10

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай хууль болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх тов тогтоох тухай, Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг тус тус нийтэллээ.Шинээр сонгогдсон

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 25 дахь дугаарын тойм

2013-07-03

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Хөтөлбөр батлах тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ.Үүгээр “Монгол цэрэг бүтээн байгуулалтад” хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсан байна. Уг хөтөлбөрт, түүний зорилго, зорилт, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндсэн зарчим, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үе шат, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 24 дэх дугаарын тойм

2013-06-24

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих, хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилт бүхий Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг нийтэллээ. Энэ хуулиар үнэт цаасыг

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 23 дахь дугаарын тойм

2013-06-17

Шинэ дугаарт, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг нийтэллээ. Түгээр үйлдвэрлэснээс хойш нэг хүртэл жилийн насжилттай, шинэ троллейбус, нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний стандартын шаардлага хангасан, 24 буюу түүнээс дээш суудалтай, 45 буюу түүнээс дээш зорчигчийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 22 дахь дугаарын тойм

2013-06-10

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийг нийтэллээ. Хуулиар эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ, хэрэглээний үнийн индексийн дундаж төвшин, ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 21 дэх дугаарын тойм

2013-06-03

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Эдийн засгийн байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэллээ.Мөн дугаарт, Дэлхийн шилдэг их сургуульд оюутан суралцуулах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нийтлэв. Үүгээр Монгол Улсын иргэдийг Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр дэлхийн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 20 дахь дугаарын тойм

2013-05-27

Өнөөдрийн дугаарт, Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2013 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр байгуулсан “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 төсөл:Нэмэлт санхүүжилт” болон “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 19 дэх дугаарын тойм

2013-05-20

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк үүсгэн байгуулах хэлэлцээрт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч, Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсан Монгол Улсын хуулийг нийтэллээ.Үүнээс гадна Улс төрийн намын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 18 дахь дугаарын тойм

2013-05-13

Өнөөдөр хэвлэгдэн гарч буй эмхэтгэлийн дугаарт, Улсын Их Хурлаас санал болгосон Дондовын Ганзоригийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр томилох тухай, мөн Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээс Дүгэржавын Мөнхгэрэлийг чөлөөлөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг тус тус нийтэллээ.Шинэ дугаарт, Улсын

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 17 дахь дугаарын тойм

2013-05-06

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Хуулиар, стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх, эсхүл үйл ажиллагаа ..

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2013 оны 16 дахь дугаарын тойм

2013-04-26

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Цагдаа, дотоодын цэргийн хамгаалалтад байх обьектын жагсаалт батлах тухай Засгийн газрын тогтоолыг хавсралтын хамт нийтэллээ.Тогтоол ёсоор Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн төв байр, радио, телевизийн эфирийн студи, Хонхор дахь дамжуулах ..