“ТМ“ эмхэтгэлийн тойм 363 мэдээ

“Төрийн мэдээлэл“ эмхэтгэлийн тойм

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 16 дахь дугаарын тойм

2015-04-24

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Ард нийтийн санал асуулгын тухай ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 15 дахь дугаарын тойм

2015-04-17

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Тогтоолоор, төрөөс ахмад настны талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, ахмад настны нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 14 дэх дугаарын тойм

2015-04-10

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Монгол Улсын Ерөнхий прокурор Магванноровын Энх-Амгаланд Төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөхийн зэрэг дэв олгох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор, “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 13 дахь дугаарын тойм

2015-04-03

Эмхэтгэлийн энэ дугаарт, Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай, Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг тус тус нийтэллээ. Зарлигаар, Тогтохын Уранцэцэгийг Улсын дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүнээр, ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 12 дахь дугаарын тойм

2015-03-27

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Жендэрийн үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Засгийн газрын тогтоолоор, Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн холбогдох заалтыг үндэслэн Жендэрийн үндэсний ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 09 дэх дугаарын тойм

2015-03-06

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийтэллээ. Энэ хууль нь чөлөөт бүс байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах, түүний байршил, удирдлагын эрх хэмжээ, хяналтын тогтолцоо, чөлөөт бүсэд мөрдөх татвар, гааль, шалган нэвтрүүлэх, хуулийн этгээдийн болон иргэний ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 08 дахь дугаарын тойм

2015-03-02

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт Улсын Их Хурлын 2014 оны намрын чуулганаар хэлэлцэж баталсан 52 хууль, тогтоолыг тус тус нийтэллээ. Тэдгээрийн нэг болох “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай” хуулиар, эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын зарчим, хамрах хүрээг тогтоож, Монгол Улсын иргэн бүр ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн тусгай дугаарын Х ботийн тойм

2015-02-23

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн тусгай дугаарын Х дахь ботийг цахим хэлбэрээр байршууллаа. Үүгээр, Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийг хэлэлцээрийн хамт бүрэн эхээр нь нийтэд хүргэж байна. Энэхүү хэлэлцээр нь нийт 17 ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 07 дахь дугаарын тойм

2015-02-18

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Үүгээр, тухайлбал “утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэг” гэж утаат тамхи татах зориулалтаар тусгайлан бэлтгэсэн талбай, агааржуулалтын тоног төхөөрөмжөөр тоноглож тусгаарласан ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 06 дахь дугаарын тойм

2015-02-11

Эмхэтгэлийн энэ удаагийн дугаарт, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 88 дугаар конвенцид нэгдэн орох тухай, Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 181 дүгээр конвенцид нэгдэн орох тухай мөн Антарктидийн тухай гэрээнд ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 05 дахь дугаарын тойм

2015-02-05

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт нийтлэгдсэн Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд, тухайлбал, “энэ хуулийн 6.1.2-т заасан нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдлыг 2015 онд тухайн жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5 хувиас, 2016 онд тухайн жилийн

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 04 дэх дугаарын тойм

2015-01-26

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, номын сангийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтоож, номын сангийн төрөл, зохион байгуулалт, чиг үүргийг тодорхойлж, уншигчийн эрхийг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилт бүхий Номын сангийн тухай хуулийг нийтэллээ. Үүгээр номын сангийн үйл ажиллагаа ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2015 оны 01 дэх дугаарын тойм

2015-01-05

Эмхэтгэлийн шинэ оны анхны дугаарт, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэллээ. Үүгээр, “шийдвэр гүйцэтгэгчийн саналыг үндэслэн төлбөр төлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын гадаадад зорчих, цагаачлах эрхийг түдгэлзүүлэх” зэрэг ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2014 оны 43 дахь дугаарын тойм

2014-11-17

Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн зарим зүйлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг тус тус нийтэллээ. Мөн дугаарт нийтлэгдсэн Хөдөлмөр эрхлэлтийг ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2014 оны 42 дахь дугаарын тойм

2014-11-10

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Хэлэлцээр болон гүйцэтгэх протокол батлах тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Засгийн газрын өөр нэг тогтоолоор “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталжээ. Хөтөлбөр боловсруулах болсон үндэслэл, шаардлага, хөтөлбөрийн зорилго,

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2014 оны 41 дэх дугаарын тойм

2014-11-03

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2014 оны 41 дэх дугаарын тойм Эмхэтгэлийн өнөөдрийн дугаарт, Инновацийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтлэв. Үүнд, төрөөс шинжлэх ухаан, технологи, дээд боловсролын талаар баримтлах бодлогыг инновацийн тэргүүлэх чиглэлтэй ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 37 дахь дугаарын тойм

2014-10-06

Эмхэтгэлийн шинэ дугаарт, Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нийтэллээ. Үүгээр, холбогдох хууль тогтоомж, Улсын Их Хурлаар батлагдсан Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр, Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн, уур амьсгалын өөрчлөлтийн ..

"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн 2014 оны 36 дахь дугаарын тойм

2014-09-26

Энэ удаагийн дугаарт, Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлал батлах тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэллээ. Энэ тогтоолоор, “Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлал”, “Сумын хөгжлийн индекс тооцоход шаардагдах мэдээлэл, тэдгээрийг гаргах байгууллагын жагсаалт”-ыг баталсан ..