Иргэний үг 5 мэдээ

Иргэний үг

Иргэдээс Улсын Их Хуралд хандаж 2017 оны 01 дүгээр сард ирүүлсэн өргөдлийн мэдээ

2017-02-03

Улсын Их Хуралд 2017 оны 01 дүгээр сард иргэдээс 633 өргөдөл ирүүлснээс 88 өргөдлийг Улсын Их Хурлын гишүүдэд гарт нь хаяглан ирүүлсэн байна. Нээлттэй ирүүлсэн 545 өргөдлөөс 32 өргөдөл Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийн хүрээнд, 513 өргөдөл бусад байгууллагын эрхлэх ..

Иргэдээс Улсын Их Хуралд хандаж 2016 оны 12 дугаар сард ирүүлсэн өргөдлийн мэдээ

2017-01-01

Улсын Их Хуралд 2016 оны 12 дугаар сард иргэдээс 568 өргөдөл ирүүлснээс 226 өргөдлийг Улсын Их Хурлын гишүүнд гарт нь хаяглан ирүүлсэн байна. Нээлттэй ирүүлсэн 342 өргөдлөөс 132 өргөдөл Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийн хүрээнд, 210 өргөдөл бусад байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарч байна. Улсын ..

Иргэдээс Улсын Их Хуралд хандаж 2016 оны 11 дүгээр сард ирyyлсэн өргөдлийн мэдээ

2016-11-30

Улсын Их Хуралд 2016 оны 11 дүгээр сард иргэдээс 328 өргөдөл ирүүлснээс 87 өргөдлийг Улсын Их Хурлын гишүүнд гарт нь хаяглан ирүүлсэн байна. Нээлттэй ирүүлсэн 241 өргөдлөөс 38 өргөдөл Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийн хүрээнд, 203 өргөдөл бусад байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд ..

Иргэдээс Улсын Их Хуралд хандаж 2016 оны 10 дугаар сард ирyyлсэн өргөдлийн мэдээ

2016-10-31

Улсын Их Хуралд 2016 оны 10 дугаар сард иргэдээс 468 өргөдөл ирүүлснээс 52 өргөдлийг Улсын Их Хурлын гишүүнд гарт нь хаяглан ирүүлсэн байна. Нээлттэй ирүүлсэн 416 өргөдлөөс 15 өргөдөл Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийн хүрээнд, 401 өргөдөл бусад байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд ..

Иргэдээс улсын их хуралд хандаж 2016 оны 9 дүгээр сард ирүүлсэн өргөдлийн мэдээ

2016-09-30

Улсын Их Хуралд 2016 оны 09 дүгээр сард иргэдээс 435 өргөдөл ирүүлснээс 33 өргөдлийг Улсын Их Хурлын гишүүнд гарт нь хаяглан ирүүлсэн байна. Нээлттэй ирүүлсэн 402 өргөдлөөс 111 буюу 27.6 хувь нь иргэдийн санал, 20 буюу 4.9 хувь нь гомдол, 2 буюу 0.5 хувь нь шаардлага, мэдээлэл,