Мэдээ, мэдээлэл 11963 мэдээ

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдааны товч мэдээ

2013-12-10

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдааны товч мэдээ

2013-12-31

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-12-23

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-12-25

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-12-25

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээЭдийн засгийн байнгын хорооноос 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр УИХ-ын гишүүн Д.Зоригтоор ахлуулан байгуулсан Валютын ханшийг тогтворжуулах, эдийн засгийн идэвхжлийг дэмжих чиглэлээр авч ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 30 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлт

2015-04-13

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-05-15

2013 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн 15.00 цагт “В” танхимд Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан “Нийслэл хотын хүн амын хэт төвлөрөлтэй холбогдуулан төр захиргааны төв байгууллагуудыг дагуул хотуудад нүүлгэн шилжүүлэх, дагуул хот ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-05-06

2013 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн 14.00 цагт “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл, Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Даатгалын ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-05-13

2013 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14.00 цагаас “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл, Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм мэдээ

2013-05-20

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх Дэд ажлын хэсгийн хуралдаан 13.00 цагт “Б” танхимд хуралдав. Уг хуралдаанаар Улсын Их Хурлын нэгдсэн хуралдаан дээр дахин боловсруулах чиглэл өгсөн зарим ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм мэдээ

2013-05-20

Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан “Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад, дотоод орчин, хөгжлийн явц байдалд судалгаа, дүгнэлт хийх, цаашид баримтлах чиг хандлага, даруй авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох” үүрэг бүхий Дэд ажлын хэсэг 15.00 цагт “Г” танхимд хуралдав. Уг ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2013-05-21

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх Ажлын хэсгийн хуралдаан 14.00 цагт “Г” танхимд хуралдаж Улсын Их Хурлын гишүүн Р.Амаржаргал, Д.Ганбат, Ц.Нямдорж, С.Одонтуяа, Л.Энх-Амгалан нар оролцов.Уг хуралдаанаар ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2013-06-03

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Ганбаатар нараас өргөн мэдүүлсэн Компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх, Компанийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг хуралдаан 2013 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-07-05

2013 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдрийн 17.00 цагаас “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Газрын тосны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг хүчингүй

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 01 дугаар сарын 14-ний өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2014-01-14

2014 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 13.00 цагаас “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Газрын тосны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг хүчингүй болгох тухай хуулийн төсөл ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 01 дугаар сарын 16-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2014-01-18

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 01 дугаар сарын 23-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2014-01-24

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2014 оны 01 дугаар сарын 27-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2014-01-27

2014 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 13.40 цагаас “А” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооноос байгуулагдсан Газрын тосны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл, Газрын тосны тухай хуулийг хүчингүй болгох тухай хуулийн төсөл ..