Мэдээ, мэдээлэл 11958 мэдээ

Эдийн засгийн байнгын хороонд өргөн баригдсан хууль, бусад шийдвэрүүдийн төслүүд

2014-02-11

Эдийн засгийн байнгын хорооноос Ерөнхий хяналтын сонсгол зохион байгуулна

2019-11-20

ЕРӨНХИЙ ХЯНАЛТЫН СОНСГОЛЫН ЗАР Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооноос Авто замын тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар Ерөнхий хяналтын сонсгол зохион байгуулах тул төрийн болон төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллийг оролцохыг урьж

Эдийн засгийн байнгын хорооны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

2012-10-25

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2012 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2012-11-26

Иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх талаар Төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, Байнгын хорооны санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн анхны хуралдаан 2012 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 14.30 ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2012 оны 11-р сарын 06-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн биелэлтийн талаарх Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн болон Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын мэдээлэл

2013-06-05

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2012 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн Байнгын хорооны ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2012-12-10

2012 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн Эдийн засгийн байнгын хорооны Хадгаламжийн даатгалын тухай, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай, Банкны хуульд нэмэлт ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2012 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдааны тойм

2012-12-17

2012 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн Эдийн засгийн байнгын хорооны Хадгаламжийн даатгалын тухай, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай, Банкны хуульд нэмэлт оруулах тухай

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2012 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн хуралдааны тойм

2012-12-25

2012 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн 13.30 цагаас “А” танхимд Төсвийн байнгын хороо болон Эдийн засгийн байнгын хороодын хамтарсан №10/07 тогтоолоор байгуулагдсан “Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийг УИХ-ын чуулганаар ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 1 дүгээр сарын 07-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны тойм

2013-01-07

2013 оны 1 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14.00 цагаас “А” танхимд Эдийн засгийн байнгын хорооны тогтоолоор байгуулагдсан “Хадгаламжийн даатгалын тухай, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Иргэний хуульд нэмэлт ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 1 дүгээр сарын 14-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-01-14

Иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх талаар Төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, Байнгын хорооны санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн анхны хуралдаан 2013 оны 1 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 14.00 ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 1 дүгээр сарын 14-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-01-14

Иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх талаар Төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай УИХ-ын тогтоолын төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, Байнгын хорооны санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн анхны ..

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 10 дугаар сарын 02-03-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-10-03

2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 15.00 цагт “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооны “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийн ажлын хэсэг хуралдаж, хуралдаанд ажлын хэсгийн ахлагч, УИХ-ын гишүүн С.Одонтуяа, Д.Зоригт,

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-10-15

2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны 10.00 цагаас “В” танхимд Эдийн засгийн Байнгын хорооны дарга болон гишүүд Эдийн засгийн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд багтдаг төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын 2014 оны төсвийн талаар санал, солилцох ярилцлагыг зохион байгуулав.Уг

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдааны товч мэдээ

2013-12-10

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдааны товч мэдээ

2013-12-31

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-12-23

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-12-25

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээ

2013-12-25

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн ажлын хэсгийн хуралдааны товч мэдээЭдийн засгийн байнгын хорооноос 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр УИХ-ын гишүүн Д.Зоригтоор ахлуулан байгуулсан Валютын ханшийг тогтворжуулах, эдийн засгийн идэвхжлийг дэмжих чиглэлээр авч ..