Мэдээ, мэдээлэл 12694 мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр /Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-12-03

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2018-12-06

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2018-12-06 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:03 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 11:062 Т.АЮУРСАЙХАН 40 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 3 О.БААСАНХҮҮ 10:1141 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:584 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5642 Ш.РАДНААСЭД Орон нутаг 5 Х.БАДЕЛХАН 43 Я.САНЖМЯТАВ ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-12-10

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-12-17

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр /Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-12-24

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2018-12-31

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2019-01-07

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2019-01-14

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2019-01-17

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2019-01-17 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:27 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:242 Т.АЮУРСАЙХАН 10:0440 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:073 О.БААСАНХҮҮ 10:1441 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:554 Ё.БААТАРБИЛЭГ Гадаад томилолт42 Ш.РАДНААСЭД Гадаад томилолт5 Х ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2019-01-18

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2019-01-18 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:14 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:142 Т.АЮУРСАЙХАН 09:5940 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:103 О.БААСАНХҮҮ 10:0741 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:574 Ё.БААТАРБИЛЭГ Гадаад томилолт42 Ш.РАДНААСЭД Гадаад томилолт5 Х ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2019-01-21

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2019-01-24

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2019-01-24 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:13 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:092 Т.АЮУРСАЙХАН 10:0840 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 3 О.БААСАНХҮҮ 10:3341 Б.ПҮРЭВДОРЖ орон нутагт4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5542 Ш.РАДНААСЭД Гадаад томилолт5 Х.БАДЕЛХАН ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн ирцийн мэдээ

2019-01-25

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2019-01-25 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:35 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 09:582 Т.АЮУРСАЙХАН 10:0740 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:073 О.БААСАНХҮҮ 10:0241 Б.ПҮРЭВДОРЖ Орон нутаг 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5542 Ш.РАДНААСЭД 5 Х.БАДЕЛХАН 09:5543 Я ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2019-01-28

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2019-01-29

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2019-01-29 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 11:08 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:392 Т.АЮУРСАЙХАН 10:5040 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 11:053 О.БААСАНХҮҮ 11:0941 Б.ПҮРЭВДОРЖ Орон нутаг4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5742 Ш.РАДНААСЭД 5 Х.БАДЕЛХАН 09:4743 Я ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2019-01-31

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2019-01-31 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:33 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 11:102 Т.АЮУРСАЙХАН 09:5940 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:473 О.БААСАНХҮҮ 10:1941 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:564 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5442 Ш.РАДНААСЭД Орон нутаг5 Х.БАДЕЛХАН 09 ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн ирцийн мэдээ

2019-02-01

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээОгноо: 2019-02-01 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 11:19 39 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:422 Т.АЮУРСАЙХАН 11:0340 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 11:133 О.БААСАНХҮҮ 09:5741 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:574 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:5742 Ш.РАДНААСЭД 10:015 Х.БАДЕЛХАН 09:5443 Я ..

Улсын Их Хурлын гишүүдийн 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр/Даваа гараг/-ийн ирцийн мэдээ

2019-03-18