Мэдээллийг ачааллаж байна ..

Сонгогчийн нэрсийн жагсаалт, бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны гишүүд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ажиллав.

Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2013 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 03 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих, Сонгогчийн нэрсийн жагсаалт, бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны 2013 онд хийх ажлын

267

Хуралдааны тов