Дипломат паспортын тухай 2 мэдээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 320 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журмыг баталсан. Дипломат болон албан паспорт эзэмшдэг иргэд Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу дэлхийн зарим улс орнуудад визгүй зорчих боломжтой.

Дипломат паспорт мэдүүлэх тухай

2017-03-03

“Монгол Улсын дипломат, албан паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам”-ын дагуу УИХ-ын гишүүд, тэдгээрийн эхнэр/нөхөр дипломат паспорт эзэмшинэ. /Уг журмыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 190 дүгээр тогтоолын хавсралтаар шинэчлэн баталсан/УИХ-ын гишүүн, түүний эхнэр/нөхөрт дипломат паспорт ..

Визгүй зорчих нөхцөлийн тухай лавлах

2017-03-03

Визгүй зорчих нөхцөлийн тухай лавлахыг ЭНД-ээс татаж авна уу.