Ном, товхимол 6 мэдээ

Улсын Их Хурлын 2019 оны хаврын ээлжит чуулганы үйл ажиллагааны танилцуулга ном хэвлэгдлээ

2019-09-30

Монгол Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, батлагдсан хууль, тогтоомжийг иргэд, олон нийтэд үнэн бодитой, шуурхай, хүртээмжтэйгээр мэдээлж, сурталчлах зорилгоор УИХ-ын Тамгын газраас чуулган бүрээр эрхлэн гаргадаг ээлжит ном хэвлэгдлээ. Улсын Их Хурлын 2019 оны хаврын ээлжит чуулганы үйл ..

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2018 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

2019-03-20

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

2019-02-22

Уг судалгааны ажлыг Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ), Швейцарын хөгжлийн агентлагаас 2017-2020 онд хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд ажилласан экспертийн баг хийж гүйцэтгэв. Тус судалгааны ..

Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны хаврын ээлжит чуулганы үйл ажиллагааны танилцуулга /2018.04.05-2018.06.29/

2018-08-17

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны намрын ээлжит чуулганы үйл ажиллагааны танилцуулга

2017-03-10

Монгол Улсын Их Хурлын түүхэн товчоон /2012-2016 он/

2017-01-17